Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Voorzienbaarheid

tag

Voorzienbaarheid steeds verder opgerekt


CBb oordeelt over Regeling fosfaatreductieplan

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 21 augustus 2018 een uitspraak gedaan in de “proefprocedure” over de Regeling fosfaatreductieplan 2017. De proefprocedure was in overleg met RVO en het CBb opgestart teneinde zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen over de Regeling. Die uitspraak is er nu gekomen en zal ook invloed hebben op de procedures tegen fosfaatrechtenbeschikkingen. 


Planschade en Nadeelcompensatie

Nederland is een relatief klein land waar de ruimte schaars is. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en planologische wijzigingen vinden overal plaats en deze veranderingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor u en uw eigendom. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw woning of bedrijf minder waard is geworden als gevolg van een planologische ontwikkeling in uw directe omgeving. Wanneer sprake is van dergelijke planologische wijzigingen in uw omgeving waardoor u schade lijdt is sprake van planschade. De wet voorziet in een mogelijkheid om deze schade gedeeltelijk vergoed te krijgen.