Wanneer er enkel sprake is van schade aan materieel zal er doorgaans een oplossing worden gezocht door verzekeraars. Hierbij speelt het strafrecht geen rol. Wanneer er sprake is van letsel bij (één van) de betrokken partijen zal de politie een onderzoek naar de toedracht instellen. Hoe ernstig het letsel is maakt in dat geval niet uit. Om erachter te komen of er schuld aan het verkeersongeval vastgesteld kan worden, zal de politie beide partijen horen, getuigenverklaringen opnemen, eventuele camerabeelden veiligstellen en mogelijk onderzoek verrichten aan voertuigen en/of de verkeerssituatie ter plekke door verkeersspecialisten.

Wanneer u een uitnodiging van de politie ontvangt om gehoord te worden raden wij u aan om minstens vooraf advies en informatie in te winnen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw advocaat mee te nemen naar het verhoor. Niet alleen heeft een advocaat ervaring met de verhoorsituatie, ook is een advocaat in staat om voor u een tegengeluid te laten horen en op te komen voor uw belangen. Het meenemen van een advocaat naar uw verhoor is raadzaam. Uw belangen zijn mogelijk groter dan u voor ogen heeft. Bij een boete van €100,- of meer zal een registratie volgen op het strafblad. Dat kan mogelijk gevolgen hebben in de toekomst. Daarnaast kan het zo zijn dat u naast een strafrechtelijke zaak ook te maken krijgt met een aansprakelijkstelling voor de geleden schade met bijbehorende uitgebreide schadeclaim.

Wanneer de politie het onderzoek heeft afgerond wordt de zaak ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie beslist wat er met de zaak gebeurd. Gelet op alle achterstanden in de rechtspraak kan het wachten op deze beslissing lange tijd duren. Het is voor te stellen dat het lange wachten stress en onzekerheden met zich brengt. Een advocaat kan in deze fase voor u een aanspreekpunt zijn en bovendien een professional die actief voor uw belangen op kan komen. Indien u uiteindelijk een dagvaarding of strafbeschikking ontvangt kunt u met uw advocaat vervolgens bespreken of er mogelijk verdedigingsstrategieën zijn die uw zaak kunnen helpen en of en mogelijk nog onderzoekswensen zijn om het dossier in uw belang completer te maken. Hoe beter de uitkomst van uw strafzaak, hoe kleiner de kans op grote gevolgen in het kader van aansprakelijkstelling voor de geleden schade en uitgebreide schadeclaims.

Een gevangenisstraf is doorgaans alleen in ernstige gevallen aan de orde. Het opleggen van geldboetes, taakstraffen en schadevergoedingen zijn niet ongewoon in verkeerszaken. Een bijkomende maatregel waarmee u mogelijk rekening moet houden is een tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Binnen Linssen c.s. Advocaten is er een ruime ervaring met het verlenen van bijstand in verkeerzaken. Zowel bij kleine ongelukken met licht letsel tot gevolg als ernstigere ongelukken waarbij een overlijden te betreuren is en alles daartussen. Indien u vragen heeft over bijstand in een verkeerszaak of wanneer u bijstand wenst tijdens verhoor en ter zitting bij de rechtbank, staan onze strafrechtspecialisten voor u klaar.