Ten behoeve van onze dienstverlening is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegeven, financiële gegevens of andere privacygevoelige informatie.

Wij hechten belang aan uw privacy. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens als wij een opdracht voor u uitvoeren of als u ons kantoor of een website bezoekt. Als wij persoonsgegevens verwerken doen wij dat altijd uiterst zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons privacybeleid. U kunt hier onze privacyverklaring bekijken.

De meest belangrijke uitgangspunten van ons privacybeleid zijn:

  • We treffen passende technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
  • We vertellen u waarom en welke gegevens we van u verzamelen en verwerken; wat we doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
  • We gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals de uitvoering van de opdracht, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing) en we verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
  • We gebruiken gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
  • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.

In de privacyverklaring vertellen wij u uitgebreid wat wij met persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. Hieronder ontvangt u daarvan gemakshalve een overzicht en verder verwijzen wij u graag naar de inhoud van onze privacyverklaring.

Zie verder onze uitgebreide privacyverklaring en ons verwerkingsregister.