Archief

Berichten uit maand: januari 2018

archief

Opnieuw gebrek in de jachtwetgeving

In de vorig jaar in werking getreden Wet Natuurbescherming en de daarmee samenhangende wetgeving, in dit geval de Algemene Wet Bestuursrecht, is na het gedoe rondom de lokmiddelen wederom een gebrek geconstateerd. Ditmaal gaat het om de beroepsmogelijkheden tegen het intrekken of weigeren van een jachtakte.


Fosfaatrechten – doe op tijd melding!

Het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij krijgt verder vorm. Inmiddels is informatie gepubliceerd over het melden van bijzondere omstandigheden en in- en uitscharing. Hieronder gaan we kort in op de voorwaarden ten aanzien van deze twee categorieën.