Deliveroo en haar bezorgers vallen onder cao Beroepsgoederenvervoer

Het gerechtshof heeft in twee arresten beslist dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen en Deliveroo (achterstallige) pensioenpremies moet betalen.