De betalingsrechten, voorheen toeslagrechten, in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vormen hierbij een bijzondere categorie. In Europese regelgeving wordt deze overheidssteun vorm gegeven en om die reden kunnen de spelregels ingewikkeld zijn. De uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, graasdierpremie en toekenning uit de Nationale reserve vallen allemaal onder het GLB. Onze advocaten hebben ruime ervaring in de agrarische sector en derhalve ook op het gebied van betalingsrechten.

In de praktijk kunnen er problemen ontstaan over de verlening van een subsidie en de hoogte daarvan. De voorwaarden waaronder een subsidie verleend wordt kunnen immers ingewikkeld zijn. Het gebeurt ook dat een subsidie achteraf wordt ingetrokken met alle gevolgen van dien. In het kader van betalingsrechten komt het daarnaast zeer regelmatig voor dat achteraf een korting wordt toegepast omdat niet aan de randvoorwaarden is of zou zijn voldaan. In al deze gevallen zijn onze advocaten er vanzelfsprekend voor u om u bij te staan in uw geschil.