• Aanbestedingen;
 • Aannemingsovereenkomsten;
 • Projectontwikkeling;
 • Bouwrecht;
 • Koop en verkoop;
 • Juridische en economische eigendom;
 • Huurrecht;
 • Burenrecht;
 • Appartementsrechten;
 • Erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten;
 • Pacht;
 • Erfpacht;
 • Onteigening en ruilverkaveling.