Om die reden streeft Joep naar een heldere communicatie zodat hij cliënten op een begrijpelijke manier kan informeren over hun rechten en plichten. Vanuit die positie kan Joep cliënten adviseren met betrekking tot mogelijke oplossingen in een geschil. Joep gaat uit van het idee “Denken in oplossingen, niet in problemen”. Met deze oplossingsgerichte mentaliteit probeert Joep de belangen van zijn cliënten op een zo goed mogelijke manier te behartigen en partijen tot elkaar te brengen. Lukt dit niet, dan wordt een gerechtelijke procedure niet geschuwd. Joep staat zowel ondernemers bij als particulieren.

Binnen de sectie Burgerlijk recht behandelt Joep onder meer zaken binnen het contractenrecht, huurrecht en burenrecht. Vanwege zijn achtergrond in de deurwaardersbranche heeft Joep ruime ervaring met de incasso van vorderingen