Onze advocaten staan voor een snelle, efficiënte en daadkrachtige incasso-aanpak. Zodra u een vordering aan ons ter incasso uit handen geeft, zal in overleg met u de juiste strategie worden bepaald. Een (langdurige) handelsrelatie tussen u en uw debiteur kan van invloed zijn op deze aanpak.

Indien het versturen van een sommatiebrief geen soelaas biedt, zal de vervolgstap met u worden besproken. Een gerechtelijke procedure zal hierbij niet uit de weg worden gegaan. Om verhaalsmogelijkheden veilig te stellen, kan beslag worden gelegd op goederen, banksaldi, vorderingen en overige bezittingen van uw debiteur. Indien dat noodzakelijk is, wordt het faillissement van uw debiteur aangevraagd en worden de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid onderzocht. Zo doen onze advocaten er alles aan om uw vordering succesvol te incasseren.

De kosten voor het incasseren van vorderingen worden inzichtelijk gemaakt en zullen zo veel mogelijk op uw debiteur worden verhaald. Ook zal, indien gewenst, aanspraak worden gemaakt op een vergoeding voor misgelopen rente.