Het burenrecht regelt de bevoegdheden en verplichtingen van de eigenaars van naburige erven. Dat zijn buren en overige buurtgenoten. Het burenrecht geeft regels over bijvoorbeeld:

  • Onrechtmatige hinder (zoals rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, het onthouden van licht en luchten het ontnemen van steun)
  • Beplanting over of nabij de erfgrens;
  • Erfafscheidingen;
  • Vensters en balkons met uitzicht op naburige erven;
  • Gebruik van andermans erf voor werkzaamheden;
  • Mandelige zaken;
  • Erfdienstbaarheden.

Conflicten tussen buren lopen soms (emotioneel) hoog op. Zonder oplossing kunnen ze van kwaad tot erger worden. De oplossing begint vaak met het vaststellen van de juridische positie. Daarvoor bent u bij de specialisten van Linssen cs Advocaten aan het goede adres. Vervolgens kunnen wij de zaak voor u buiten rechte regelen of goed onderbouwd aan de rechter voorleggen.