Rob Teerink

Advocaat

Rob Teerink (1977) is na het behalen van zijn gymnasiumdiploma Nederlands Recht gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg en notarieel recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkt sinds juni 1997 voor Linssen cs Advocaten, vanaf augustus 2002 als advocaat en sinds 2013 tevens als partner.

Rob heeft zich gespecialiseerd in het civiel recht, met name het erfrecht, vastgoedrecht en ondernemingsrecht. Rob heeft tot doel om geschillen snel op te lossen, bij voorkeur zonder tussenkomst van een rechter (zeker in het erfrecht en burenrecht), maar desnoods door middel van een gerechtelijke procedure. Hij heeft een ruime proceservaring.

Rob is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland en was auteur in de serie Wet en Rechtspraak Vermogensrecht Burgerlijk Wetboek (onderdeel burenrecht).

Lidmaatschappen

Lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

Publicaties

Auteur in de serie Wet en Rechtspraak Vermogensrecht Burgerlijk Wetboek (onderdeel burenrecht).