Burenrecht

Veel conflicten tussen buren ontstaan doordat men niet weet wat hun rechten en plichten zijn. Of doordat hun buren dat niet (willen) weten. Waar loopt de grens tussen de percelen exact? Is die grens inmiddels niet verschoven als gevolg van verjaring? Mogen mijn buren zonder toestemming tegen mijn muur aanbouwen? Welke overlast moet ik nog van mijn buren dulden en wanneer is er sprake van onrechtmatige hinder?