Kort geding tegen de Regeling fosfaatreductieplan 2017

Op 1 maart 2017 is de ministeriële regeling “Regeling fosfaatreductieplan 2017” in werking getreden. Inmiddels zijn wij – in samenwerking met Hekkelman Advocaten – een kort geding gestart. Het doel is buitenwerkingstelling van de Regeling fosfaatreductieplan 2017.