Paardenhouderij: pacht of huur?

Mr. Hans Menu gaat in op een van de wezenskenmerken van pacht, namelijk dat het pachtobject wordt gebruikt voor de ‘bedrijfsmatige uitoefening van landbouw’