Kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel fosfaatrechten

Op 8 september 2016 heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken het wetsvoorstel dat een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij invoert, ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie weer onder het nationale fosfaatplafond komt en daardoor de zogenoemde derogatiebeschikking wordt behouden. Het stelsel van fosfaatrechten wordt in de Meststoffenwet opgenomen.