Vanaf het moment dat uw rijbewijs ingevorderd is, is er een termijn van 10 dagen gaan lopen. Binnen deze 10 dagen moet de officier van justitie beslissen of het Openbaar Ministerie het rijbewijs houdt en, indien dat het geval is, voor hoe lang. Als de officier van justitie verzuimt om binnen 10 dagen een dergelijke beslissing te nemen moet u van rechtswege uw rijbewijs terugkrijgen. Terwijl deze 10 dagen termijn loopt kan er via een brief aan de officier van justitie gemotiveerd worden verzocht tot teruggave van het rijbewijs. Omdat de kansen voor verzoek om- en klagen voor teruggave gelimiteerd zijn is het verstandig om hiervoor een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Zo wordt er ook in de beginfase geen kans en belang onbenut gelaten.

Wanneer de officier van justitie beslist dat uw rijbewijs ingevorderd blijft heeft u het recht hiertegen een klaagschrift in te dienen. Er wordt dan aan de Strafraadkamer van de rechtbank gevraagd om de beslissing van de officier van justitie te beoordelen. De raadkamer beslist dan of u uw rijbewijs terugkrijgt en zo ja, wanneer dat is. Dat kan per direct zijn, of een andere termijn dan de officier van justitie heeft bepaald. Een klaagschrift kan doorgaans slechts één keer per invordering worden ingediend. Enkel bij sterk veranderende omstandigheden kan in bijzondere gevallen een tweede klaagschrift worden toegelaten. Bovendien staat er tegen de beslissing van de raadkamer géén hoger beroep open. Het is dus uiterst verstandig om gebruik te maken van professionele juridische bijstand door een advocaat met verstand van zaken en ervaring in klaagschriftprocedures.

Let wel op, in een klaagschriftprocedure wordt enkel beslist of de invordering van uw rijbewijs in stand kan blijven. De hoofdzaak, hiermee wordt de vermeende overtreding van de wet bedoeld, is hiermee niet afgedaan. Mogelijk ontvangt u hiervoor nog een strafbeschikking of dagvaarding. Ook wijst Linssen c.s. Advocaten u nadrukkelijk op de mogelijkheid dat indien u uw rijbewijs van de Strafraadkamer terug heeft gekregen, de rechter in de hoofdzaak alsnog kan beslissen dat de invordering te kort heeft geduurd en u een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Indien de verdenking is dat u onder invloed van alcohol en/of drugs heeft gereden én er is binnen zes maanden na de mogelijke overtreding nog géén zitting gepland of strafbeschikking uitgevaardigd, dan krijgt u van rechtswege uw rijbewijs terug. Wanneer de verdenking is dat u te hard heeft gereden dient de zitting of strafbeschikking binnen vier maanden na vermeende overtreding plaats te vinden of uitgereikt te worden.

Rijden onder invloed (van drugs en/of alcohol)
Wanneer de uitslag van een ademanalyse een alcoholhoeveelheid van 570 ug/l bij een ervaren bestuurder of 350 ug/l bij een beginnend bestuurder of hoger aangeeft volgt een invordering van uw rijbewijs.

Overschrijding maximum snelheid
Wanneer u met een bromfiets de maximumsnelheid met 30 kilometer per uur of meer overschrijdt óf met een ander gemotoriseerd voertuig met 50 kilometer per uur of meer, volgt een invordering van uw rijbewijs.

Binnen Linssen c.s. Advocaten is er een ruime ervaring met het verlenen van bijstand in klaagschriftprocedures. Zo behaalde we recent goede resultaten met klaagschriften tegen invorderingen voor een ruime snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom en voor het rijden onder invloed van alcohol voor zowel beginnende als ervaren bestuurders. Indien uw rijbewijs is ingevorderd en u vragen heeft over bijstand in dit kader, staan onze strafrechtspecialisten voor u klaar.