In een geschil over de uitvoering van een overeenkomst, kan de vordering zijn gericht op nakoming van een contractuele verplichting, op ontbinding van de overeenkomst, op vervangende schadevergoeding of aanvullende schadevergoeding, of op een combinatie van deze zogenaamde “remedies”. Soms is een voorafgaande ingebrekestelling of sommatie noodzakelijk, soms juist niet. Het kan nodig zijn dat er zo snel mogelijk een klacht over een geconstateerd gebrek de deur uitgaat. Soms kan de ene partij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, maar soms juist niet. De verkeerde stap, zoals een ongeoorloofde opschorting van een prestatie of een verkeerde ontbindingsverklaring, kan aanzienlijke schade veroorzaken en leiden tot het onnodige verlies van een procedure.

Als er discussie is over een overeenkomst die niet of niet goed is uitgevoerd, dan doet u er verstandig aan om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen die het contractenrecht op zijn duimpje kent. Onze advocaten hebben deze expertise in huis en adviseren u graag over de stappen die u in uw geschil met uw wederpartij het beste kunt zetten.