Overeenkomsten

Discussies over een overeenkomst verlopen vaak langs bekende lijnen. De ene partij heeft een zaak geleverd of een dienst verleend en vordert de overeengekomen betaling. Hij wil bovendien rente en kosten. De wederpartij vindt dat de zaak of dienst niet goed is, en dat hij niet of niet alles hoeft te betalen. Er ontstaat een patstelling. Zo simpel als het in feite lijkt, zo ingewikkeld is het recht dat op deze discussies van toepassing is.