Bert van Schaick

Advocaat

Bert van Schaick heeft rechten gestudeerd aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Daarna is hij Assistent in Opleiding geworden aan de Katholieke Universiteit Brabant en universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde in 1994 bij professor mr. H.C.F. Schoordijk op het onderwerp “Contractsvrijheid en nietigheid.” Bert is sinds 1989 werkzaam bij Linssen cs Advocaten, sinds 1998 als partner.

Noem Bert van Schaick gerust bezeten van zijn vak. Hij is schrijver van artikelen en boeken over velerlei privaatrechtelijke en procesrechtelijke onderwerpen. Hij schrijft voor de Asser-serie, dat is een verzameling van de meest gezaghebbende boeken over het Nederlandse burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. In die serie bewerkte Bert van Schaick het deel over de borgtochtovereenkomst – vaststellingsovereenkomst – bewaarnemingsovereenkomst – kansspelovereenkomst – de overeenkomst van bruikleen (7e druk, 2018), hij is co-auteur van het Asser-deel over de kredietovereenkomst (1e druk, 2021) en schreef het Asser-deel over de procedure in eerste aanleg (3e druk, 2022). Verder schreef hij boeken over het kort geding, de volmacht (vertegenwoordiging) en het bezit. In 2019 publiceerde hij een preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk recht over vermogensrecht en digitalisering. Bert van Schaick is lid van de Asser Adviesraad en redacteur van de serie Monografieën BW en de serie Burgerlijk Proces en Praktijk. Hij is lid van het bestuur van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten.

Bert van Schaick geeft regelmatig (hooggewaardeerde) cursussen voor rechters, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars over diverse vermogensrechtelijke onderwerpen. Sinds 2004 is Bert een actieve raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en sinds 2008 is hij ook hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 24 augustus 2012 is Bert cassatieadvocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dankzij zijn veelzijdigheid kent Bert zijn vak door en door. Door zijn wetenschappelijke activiteiten weet hij welke ontwikkelingen er op zijn vakgebied gaande zijn en welke nieuwigheden er op stapel staan; daar speelt hij als advocaat op in. Dankzij zijn rechterlijke ervaring kan hij als advocaat goed beoordelen hoe een rechter naar de zaak zal kijken.

Lidmaatschappen

 • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
 • Nederlandse Juristen-Vereniging
 • Vereniging voor Burgerlijk Recht
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 • International Association of Procedural Law
 • Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
 • Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
 • Juristenvereniging voor Afgestudeerden in Tilburg
 • Association Henri Capitant
 • European Law Institute