Noem Bert van Schaick gerust bezeten van zijn vak. Hij is schrijver van artikelen en boeken over velerlei privaatrechtelijke en procesrechtelijke onderwerpen. Hij schrijft voor de Asser-serie, dat is een verzameling van de meest gezaghebbende boeken over het Nederlandse burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. In die serie bewerkte Bert van Schaick het deel over de borgtochtovereenkomst – vaststellingsovereenkomst – bewaarnemingsovereenkomst – kansspelovereenkomst – de overeenkomst van bruikleen en verbruikleen (6e druk, 2012) en schreef hij het deel over de procedure in eerste aanleg (1e druk, 2011). Verder schreef Bert van Schaick boeken over het kort geding, de volmacht (vertegenwoordiging) en het bezit. Bert van Schaick is lid van de Asser Adviesraad en redacteur van de serie Monografieën BW, de serie Burgerlijk Proces en Praktijk, en van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Mytylschool in Tilburg.

Bert van Schaick geeft regelmatig (hooggewaardeerde) cursussen voor rechters, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars over diverse vermogensrechtelijke onderwerpen. Sinds 2004 is Bert een actieve raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en sinds 2008 is hij ook hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 24 augustus 2012 is Bert ook cassatieadvocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dankzij zijn veelzijdigheid kent Bert zijn vak door en door. Door zijn wetenschappelijke activiteiten weet hij welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke nieuwigheden er op stapel staan; daar speelt hij als advocaat op in. Dankzij zijn rechterlijke ervaring kan hij als advocaat goed beoordelen hoe een rechter naar de zaak zal kijken.

Lidmaatschap

 • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
 • Nederlandse Juristen-Vereniging
 • Vereniging voor Burgerlijk Recht
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 • International Association of Procedural Law
 • Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
 • Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
 • Juristenvereniging voor Afgestudeerden in Tilburg
 • Association Henri Capitant