Linssen cs Advocaten was één van de eerste advocatenkantoren van buiten het arrondissement Den Haag die in civiele zaken mogen procederen voor de Hoge Raad. Bert van Schaick eis gerechtigd om de titel “advocaat bij de Hoge Raad” te voeren. Bert van Schaick is, behalve advocaat, hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij is auteur van (onder meer) het boek Asser Procesrecht/Eerste aanleg (tweede druk 2016).

Dankzij de combinatie van ruime praktijkervaring en grondige kennis van het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht van deze advocaten uit de sectie “civiele cassaties” bent u verzekerd van een serieuze behandeling van uw geschil en van rechtsbijstand op het hoogste niveau.

Hoewel het voeren van procedures voor de strafkamer van de Hoge Raad nooit een exclusieve bevoegdheid van Haagse advocaten is geweest, vergt ook de strafrechtelijke cassatieprocedure kennis op hoog niveau én inzicht in de bijzondere aspecten van de cassatieprocedure. Over het een en het ander beschikt strafrechtadvocaat Maurice Stassen. Hij voert regelmatig strafrechtelijke procedures bij de Hoge Raad en is lid van de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken.

Voor strafrechtelijke cassatie verwijzen wij u naar de strafrecht-expertisepagina.