Zodra u hebt besloten een procedure te starten, zijn er tal van beslissingen die nog moeten worden genomen over de wijze waarop de procedure wordt gevoerd. Gaat u een vordering instellen in kort geding omdat u op korte termijn een voorziening van de rechter nodig hebt? Of moet er misschien eerst beslag worden gelegd op zaken van de wederpartij om te voorkomen dat u later met lege handen achterblijft? En wat zijn de risico’s als u een vonnis in kort geding executeert of als u beslag laat leggen?

Als de procedure eenmaal loopt, is het van belang dat u op de juiste wijze bewijs aanbiedt van uw stellingen en dat u uw stellingen in het juiste stadium van de procedure inneemt en de rechter erop wijst als de wederpartij te laat is met haar verweer of als zij haar stellingen onvoldoende heeft gemotiveerd. Goede kennis van het burgerlijk procesrecht, oftewel de spelregels van een procedure, kan het verschil maken tussen of u een procedure verliest of wint. En over die kennis – en proceservaring – beschikken onze advocaten.