Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Schadevergoeding

tag

Twaalf Twentse melkveehouders na uitspraak rechtbank weer welkom in Planetproof melkstroom

De rechtbank Midden-Nederland vernietigt het opzeggingsbesluit van FrieslandCampina.


‘Zorgvuldig omgaan met leden noodzakelijk’


Onrechtmatige uitlatingen in een incassogeschil

Er vinden geregeld juridische geschillen plaats over de vraag of bepaalde uitlatingen over personen of organisaties juridisch gezien door de beugel kunnen. De vraag is steeds hoe ver de vrijheid van meningsuiting reikt.


Overeenkomsten

Discussies over een overeenkomst verlopen vaak langs bekende lijnen. De ene partij heeft een zaak geleverd of een dienst verleend en vordert de overeengekomen betaling. Hij wil bovendien rente en kosten. De wederpartij vindt dat de zaak of dienst niet goed is, en dat hij niet of niet alles hoeft te betalen. Er ontstaat een patstelling. Zo simpel als het in feite lijkt, zo ingewikkeld is het recht dat op deze discussies van toepassing is.


Planschade en Nadeelcompensatie

Nederland is een relatief klein land waar de ruimte schaars is. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en planologische wijzigingen vinden overal plaats en deze veranderingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor u en uw eigendom. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw woning of bedrijf minder waard is geworden als gevolg van een planologische ontwikkeling in uw directe omgeving. Wanneer sprake is van dergelijke planologische wijzigingen in uw omgeving waardoor u schade lijdt is sprake van planschade. De wet voorziet in een mogelijkheid om deze schade gedeeltelijk vergoed te krijgen.