Vier categorieën cliënten, relaties:

(1) Cliënten, Relaties

(2) Bezoekers van onze website (bijvoorbeeld gegevens als u het contactformulier invult of zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief)

(3) Deelnemers van een door ons georganiseerde bijeenkomst

(4) Bezoekers kantoorpand

 Welke persoonsgegevens verwerken we?

(1)

 • Contactgegevens van cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger (zoals voorletters, voornaam, achternaam, geslacht, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Gegevens in verband met de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil (zoals gegevens over de wederpartij)
 • Gegevens in verband met het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en het innen van vorderingen
 • in sommige zaken worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt – bijzondere persoonsgegevens zijn aldus de AVG onder meer – gegevens over de gezondheid van een persoon of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.

(2)

 • Contactgegevens (zoals naam , e-mailadres)
 • Het achtergelaten bericht met eventueel achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht

(3)

 • Contactgegevens (zoals  voorletters, voornaam, achternaam, geslacht, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens bedrijf, functie)

(4)

 • Contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

(1)

 • De overeenkomst van opdracht
 • Dienstverlening en advisering
 • Inkoop van diensten en producten bij onze leverancier
 • Om een klantenadministratie en debiteurenbeheer te voeren
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden
 • Verkoopbevorderende activiteiten (informatie te verstrekken over ontwikkelingen en onze dienstverlening)
 • Respons op onze marketingactiviteiten te meten en marktonderzoek uit te voeren
 • Uw toestemming

(2), (3)

 • Voor servicedoeleinden: reageren op uw verzoek in het contactformulier en vervolgstappen te bepalen
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie  en servicedoeleinden
 • Respons op onze marketingactiviteiten te meten en marktonderzoek uit te voeren
 • Verkoopbevorderende activiteiten (informatie te verstrekken over ontwikkelingen en onze dienstverlening)

(4)

 • Voor interne controle en beveiliging

 Wat is de grondslag van het gebruik van persoonsgegevens?

(1)

 • De uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld aan de vereisten van de Wwft
 • Het behartigen van uw belangen
 • Het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen om onze dienstverlening zo goed en efficiënt mogelijk aan onze cliënten te kunnen verlenen

(2)

 • Het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen om onze dienstverlening zo goed en efficiënt mogelijk aan onze cliënten te kunnen verlenen
 • Onze website zo goed en efficiënt mogelijk te gebruiken en onze relaties te informeren over onze dienstverlening

(3)

 • Het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen om onze dienstverlening zo goed en efficiënt mogelijk aan onze cliënten te kunnen verlenen

(4)

 • Het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen (interne controle en beveiliging)

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

(1) (2) (3) (4)

 • Uitsluitend medewerkers van Linssen die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren hebben rechtstreeks toegang tot deze gegevens
 • Linssen gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van persoonsgegevens en de leveranciers. Met deze leveranciers heeft Linssen verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

(1)

 • persoonsgegevens worden verwijderd nadat de bewaartermijnen op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken, dan wel,  als die ontbreken:
  • papieren werkdossier: uiterlijk één jaar na afronding van de zaak
  • digitaal zaakdossier: vijf jaar na afronding van de zaak

(2)

 • we bewaren deze gegevens totdat de vraag/het verzoek is afgehandeld tenzij op grond van gedrags- en beroepsregels of een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten

(3)

 • we bewaren deze gegevens totdat u de bijeenkomst heb t bijgewoond en een eventueel certificaat is toegezonden tenzij wij op grond van gedrags- of beroepsregels of een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten

(4)

 • we bewaren deze gegevens tot maximaal zes maanden nadat u ons kantoorpand hebt bezocht tenzij op grond van gedrags- en beroepsregels uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten

Waarom is het verstrekken van persoonsgegevens nodig?

(1)

 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig als u van onze diensten gebruik maakt omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

(2)

 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig als u wilt dat wij uw bericht in behandeling nemen of indien u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Zonder deze gegevens kunnen wij deze diensten niet goed verlenen.

(3)

 • De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig als u deel wilt nemen aan de door Linssen georganiseerde bijeenkomst.

(4)

 • De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig als u toegang wenst tot ons kantoorpand.

Zie verder onze uitgebreide privacyverklaring