Archief

Berichten uit categorie: geen categorie

archief

Forse matiging contractuele boete bij koop van woning


WEBINAR: Gedwongen bedrijfsbeëindiging vanwege stikstof?


Juridische aspecten van sportschoolabonnementen


Ondertussen in de rechtbank….

Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken, maar in de rechtbank komen herhaaldelijk zaken voor die gaan over varkens en alles wat daarmee te maken heeft. Het Hof in Den Bosch deed onlangs een voor mijn cliënt mooie uitspraak die ik u niet wil onthouden.


Lente in de rechtbank?

Bij de al lopende bestuurlijke boetes aangaande het vervoeren van vee is een kleine kentering te bespeuren. De stelling van de NVWA was altijd dat de toezichthoudend dierenarts bij het lossen van het dier altijd gelijk had in zijn bevindingen, en rechters waren het daar meestal mee eens.


Wordt het paard achter de wagen gespannen?

1 januari van dit jaar is de Europese Richtlijn verkoop goederen (2019/771) in werking getreden. Een belangrijke wijziging die met deze Richtlijn wordt gerealiseerd is een verlenging van het wettelijk bewijsvermoeden, ook wel de zogenaamde garantietermijn.


Deliveroo en haar bezorgers vallen onder cao Beroepsgoederenvervoer

Het gerechtshof heeft in twee arresten beslist dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen en Deliveroo (achterstallige) pensioenpremies moet betalen.


RFC moet boer schadevergoeding betalen om schrappen lidmaatschap


‘Zorgvuldig omgaan met leden noodzakelijk’


Hart verpand aan de agrarische sector

Onze advocaat Joost de Rooij is geïnterviewd door het blad vakens.nl.