Deze uitspraak gaat over een contractueel boetebeding dat deel uitmaakt van de in de praktijk veel gehanteerde NVM-akte. Verkopers van een woning maakten aanspraak op een contractuele boete, omdat kopers de woning niet meer wilde afnemen, waarna kopers een beroep deden op boetematiging (artikel 6:94 BW). Het hof besluit de boete fors te matigen. Te fors, zo wordt beargumenteerd in een recent gepubliceerde annotatie (TvC 2022-6). De noot is te leze

n via: https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/211879/1001650206