Voordat Jurgen in dienst kwam bij Linssen c.s. Advocaten werkte hij bij het departement Privaatrecht van de Universiteit van Tilburg (2013-2017).  Hij doceerde onder andere de vakken contractenrecht en MTO. Daarnaast voltooide hij zijn proefschrift Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst. Op 24 november 2017 verdedigde Jurgen zijn proefschrift in de Aula van de Universiteit van Tilburg en mag hij zich doctor (dr.) in de rechten noemen. Zijn promotoren waren professor Mak en professor Van Dijck. De handelseditie van zijn promotieonderzoek verscheen in het najaar van 2017 bij Uitgeverij Paris. Het proefschrift van Jurgen is  hier in digitale vorm te raadplegen. Jurgen mag zich tevens doctorandus (drs.) in (bedrijfs)economie noemen.

Jurgen publiceert regelmatig in juridische tijdschriften over onderwerpen binnen het (financieel) consumentenrecht. Ook verzorgt hij de vaste rubriek ‘Uit de Praktijk’ in het Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken. In deze rubriek bespreekt hij een of meerdere opvallende uitspraken uit de lagere rechtspraak, zoals Rb. Amsterdam 22 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9637 en Vijf vragen over het Financieringsvoorbehoud.