Voordat Jurgen Braspenning in dienst kwam bij Linssen cs Advocaten werkte hij bij het departement Privaatrecht van de Universiteit van Tilburg. Hij doceerde onder andere de vakken contractenrecht en MTO.

Daarnaast voltooide hij zijn proefschrift Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst. De handelseditie van zijn promotieonderzoek verscheen in het najaar van 2017 bij Uitgeverij Paris. Op 24 november 2017 verdedigde Jurgen zijn proefschrift in de Aula van de Universiteit van Tilburg en mag hij zich doctor in de rechten noemen. Het proefschrift van Jurgen is hier te raadplegen. Jurgen mag zich tevens doctorandus in (bedrijfs)economie noemen.

Jurgen publiceert regelmatig in juridische tijdschriften over onderwerpen binnen het (financieel) consumentenrecht. Ook verzorgt hij de vaste rubriek ‘Uit de Praktijk’ in het Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken. In deze rubriek bespreekt hij een of meerdere opvallende uitspraken uit de lagere rechtspraak, zoals Rb. Amsterdam 22 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9637.