In zijn artikel bespreekt mr. dr. Braspenning vijf actuele vragen die spelen wanneer een koper zich noodgedwongen moet beroepen op het financieringsvoorbehoud en de verkoper hiermee geconfronteerd wordt.

Uitgever Paris heeft deze bijdrage open access gemaakt. U leest het hele artikel hier.