Overtreding van de AVG kan tot forse boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens leiden. Ook kan uw organisatie civielrechtelijk aangesproken worden door personen wiens gegevens door u verwerkt worden.  De AVG geeft natuurlijke personen namelijk diverse rechten ter bescherming van hun persoonsgegevens. Zo hebben mensen het recht op inzage in hun persoonsgegevens, maar ook het recht om hun gegevens te laten verwijderen (het recht op vergetelheid).

Ons kantoor staat zowel organisaties als particulieren bij die te maken krijgen met de AVG. Zo kunnen wij u helpen bij het opstellen en toetsen van onder andere de privacy-verklaring en (verwerkers)overeenkomsten. Ook adviseren wij organisaties over specifieke vraagstukken betreffende de AVG. Wij staan u uiteraard ook graag bij indien u een (boete)besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens bestuursrechtelijk wilt aanvechten.

Particulieren die moeite hebben om hun rechten uit de AVG te materialiseren zijn bij ons eveneens aan het goede adres. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld bijstaan bij het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens of kunnen wij een civiele procedure voor u voeren.

Het privacy recht is echter breder dan de AVG. Het recht op privacy staat lijnrecht tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van een ander om zich negatief over u of uw organisatie uit te laten kan botsen met het recht op eerbiediging van uw goede naam. Denk aan situaties waarin er in het openbaar lasterende uitlatingen over u of uw bedrijf gedaan worden, bijvoorbeeld een grievende post op sociale media, een onterecht bericht in de krant of een onheuse review over uw bedrijf. Ook in deze gevallen kunt u bij Linssen c.s. Advocaten terecht. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld helpen bij het vorderen van een verbod, rectificatie of schadevergoeding.

Mr. (André) van Schaick en mr. dr. (Jurgen) Braspenning staan u graag bij in al uw privacy-gerelateerde zaken.