Het aansprakelijkheidsrecht is ingewikkeld. Soms wordt de aansprakelijkheid zelf ontkend. Dat kan een juridische achtergrond hebben (“wij hebben geen overeenkomst gesloten”, “in deze omstandigheden kan ik niet aansprakelijk zijn”, “ik ben niet verantwoordelijk voor degene die de schade heeft veroorzaakt”), of een feitelijke achtergrond (“ik heb de schade niet veroorzaakt”, “er was niets mis met mijn prestatie”). En dan volgt meestal discussie over de omvang van de schade (“de schade is in werkelijkheid helemaal niet zo hoog”, “deze schade is geen gevolg van mijn handelen”). Meestal moet degene die zijn schade wil verhalen, aantonen dat en waarom iemand anders voor die schade aansprakelijk is. Hij moet in het algemeen ook bewijzen waaruit zijn schade bestaat en hoe hoog die is.

In discussies over aansprakelijkheid en schade kan een goede advocaat een beslissende rol spelen. Hij kent de rechtspraak en weet welke criteria de rechter aanlegt als het gaat om vragen van aansprakelijkheid en schade. Hij kent de regels en de uitzonderingen. Hij kan beoordelen of een procedure noodzakelijk is of juist beter kan worden vermeden. Hij weet of het zinvol is om eerst een deskundigenonderzoek te regelen. En hij weet of advocaat- en onderzoekskosten ten laste van de aansprakelijke partij komen