Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Milieu

tag

Natuur en Milieu

De laatste jaren bestaat steeds meer aandacht voor het milieu en de natuur. Daarom zijn er, zowel op nationaal als internationaal en Europees niveau, veel regels gesteld die de bescherming van het milieu dienen. Het milieurecht heeft betrekking op een groot aantal milieuaspecten, zoals geur, ammoniak, stikstof, fijnstof, afvalstoffen en geluid. Verder behoort tot het milieurecht ook het natuurbeschermingsrecht.


Ruimtelijke ordening en Vergunningen

Het is voor u belangrijk wat er in uw omgeving gebeurt. Denk aan uw privacy en woongenot en aan de waarde van uw woning. Wat er in de omgeving kan gebeuren, wordt door de overheid bepaald. Daarbij is een zorgvuldig ruimtegebruik van groot belang, zeker omdat we in een dichtbevolkt land wonen. Zowel de overheid als de burger dient zich hierbij aan bepaalde regels te houden.


Agrarisch recht

Het agrarisch recht is een complex en veelomvattend rechtsgebied dat bestaat uit meerdere onderwerpen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan zaken die betrekking hebben op erfpacht, landinrichting, dierziekten, gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, meststoffenwetgeving, Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en productierechten. Tot het rechtsgebied agrarisch recht behoren ook omgevingsrechtelijke aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening, milieurecht en natuurbeschermingsrecht. Het agrarisch recht komt dan ook in veel soorten zaken aan de orde.