Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Handhaving

tag

Natuur en Milieu

De laatste jaren bestaat steeds meer aandacht voor het milieu en de natuur. Daarom zijn er, zowel op nationaal als internationaal en Europees niveau, veel regels gesteld die de bescherming van het milieu dienen. Het milieurecht heeft betrekking op een groot aantal milieuaspecten, zoals geur, ammoniak, stikstof, fijnstof, afvalstoffen en geluid. Verder behoort tot het milieurecht ook het natuurbeschermingsrecht.


Handhaving en Bestuurlijke boetes

We kennen in ons land een veelheid aan regels en de overheid zorgt ervoor dat deze regels worden gehandhaafd. De overheid beschikt in het kader van toezicht, controle en handhaving over een groot aantal bevoegdheden. Aan u kunnen boetes of herstelsancties worden opgelegd, waarvan de gevolgen vanzelfsprekend groot kunnen zijn. In veel gevallen is het zaak om snel te reageren. Onze advocaten hebben ruime ervaring in de behandeling van handhavingsgeschillen met verschillende overheden. Wij staan u dan ook graag bij wanneer u met handhaving wordt geconfronteerd.