Niet alleen door gemeente, provincie en omgevingsdiensten, maar ook door nationale overheden, zoals bijvoorbeeld NVWA, RVO, SZW, UWV, ILT worden verschillende handhavingsinstrumenten gebruikt en sancties toegepast. De overheid beschikt daarnaast over vergaande bevoegdheden in het kader van controles en het houden van toezicht waarover in de praktijk vragen kunnen bestaan. Bovendien kunnen derden, zoals bijvoorbeeld uw buren, de overheid verzoeken om handhavend op te treden. Ook dan is het belangrijk te weten wat uw mogelijkheden zijn.

Steeds vaker worden overtredingen gevolgd door het opleggen van bestuurlijke boetes, die zijn gericht op straffen. Naast het bestraffen van overtredingen kunnen overheden echter ook ingrijpen door het toepassen van zogenaamde herstelsancties. Hieronder vallen bestuursdwang en de last onder dwangsom. In het laatste geval krijgt u van de overheid de verplichting opgelegd om een bepaalde actie te verrichten, bijvoorbeeld het afbreken van een gebouw, bij uitblijven waarvan een dwangsom wordt verbeurd. Het meenemen van zaken en dieren onder bestuursdwang is een ander voorbeeld waarbij de overheid zelf vergaande maatregelen kan treffen en de kosten voor u snel op kunnen lopen.

Het is van groot belang om te weten welke termijnen en procedures van toepassing zijn. Wanneer te laat of niet gereageerd wordt, kan dit immers betekenen dat de gevolgen op een later moment al niet meer terug te draaien zijn. Bovendien zijn de verschillen tussen strafrecht en bestuursrecht, een boete en een strafbeschikking, een last en een waarschuwing, niet altijd even duidelijk voor een leek. In die gevallen staan wij u graag te woord.

Heeft u een boetebesluit ontvangen? Het is mogelijk om deze in eerste instantie vrijblijvend door onze specialisten te laten beoordelen.