Joost de Rooij

Advocaat

E: j.derooij@linssen-advocaten.nl

T: 013 542 0400

Rechttoe rechtaan en met kennis van zaken staat Joost de Rooij u graag bij. Joost heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1997 cum laude is afgestudeerd. Sinds 1996 is hij werkzaam bij Linssen cs Advocaten, vanaf 1998 als advocaat en sinds 2008 tevens als partner.

Vanaf het begin af aan heeft Joost zich bezig gehouden met agrarisch recht. Inmiddels is hij gespecialiseerd in de diverse onderdelen van het agrarisch bestuursrecht. U kunt daarbij denken aan het milieurecht en omgevingsrecht. Daarnaast specialiseert hij zich in de Natuurbeschermingswet en in specifiek sectoraal recht waarmee agrarische bedrijven geconfronteerd worden, zoals veterinaire wetgeving en de Meststoffenwet. In 2009 is Joost met trots aan de Rijksuniversiteit te Groningen gepromoveerd  op zijn proefschrift “Kan de Meststoffenwet gemist worden”. Hij kan zich dan ook met recht een specialist op het gebied van het agrarisch recht noemen. Dit blijkt ook uit zijn notatie in de top 10 van agrarisch recht advocaten in 2012 (Boerderij nr. 29, 17 april 2012).

Gelet op de toegenomen complexiteit van wet- en regelgeving en het hoge tempo waarin nieuwe regels elkaar opvolgen (met name in de natuurbescherming en ruimtelijke ordening) is het zaak om van deze rechtsgebieden de ontwikkelingen zo nauwgezet mogelijk te volgen. Met deze kennis van zaken staat Joost u graag bij.

Lidmaatschappen

Vereniging voor Agrarisch Recht

Publicaties

  • J.J.J. de Rooij, Kan de meststoffenwet gemist worden?, Aalten: Fagus 2009.
  • J.J.J. de Rooij, ‘Bestuursrechtelijke handhaving van de gebruiksnormen van de Meststoffenwet: de stand van zaken’, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2010, 4.
  • J.J.J. de Rooij, ‘Veehouderijen, volksgezondheid en omgevingsrecht’, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2011, 7/8.
  • J.J.J. de Rooij, ‘Het wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van verantwoorde mestafzet’, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2012, 9.
  • J.J.J. de Rooij, ‘Bestuursrechtelijke boetes en het EVRM’, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2014, 3.