Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Fosfaat

tag

CBb oordeelt over Regeling fosfaatreductieplan

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 21 augustus 2018 een uitspraak gedaan in de “proefprocedure” over de Regeling fosfaatreductieplan 2017. De proefprocedure was in overleg met RVO en het CBb opgestart teneinde zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen over de Regeling. Die uitspraak is er nu gekomen en zal ook invloed hebben op de procedures tegen fosfaatrechtenbeschikkingen. 


Fosfaatrechten – doe op tijd melding!

Het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij krijgt verder vorm. Inmiddels is informatie gepubliceerd over het melden van bijzondere omstandigheden en in- en uitscharing. Hieronder gaan we kort in op de voorwaarden ten aanzien van deze twee categorieën.


Kort geding tegen de Regeling fosfaatreductieplan 2017

Op 1 maart 2017 is de ministeriële regeling “Regeling fosfaatreductieplan 2017” in werking getreden. Inmiddels zijn wij – in samenwerking met Hekkelman Advocaten – een kort geding gestart. Het doel is buitenwerkingstelling van de Regeling fosfaatreductieplan 2017.


Agrarisch recht

Het agrarisch recht is een complex en veelomvattend rechtsgebied dat bestaat uit meerdere onderwerpen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan zaken die betrekking hebben op erfpacht, landinrichting, dierziekten, gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, meststoffenwetgeving, Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en productierechten. Tot het rechtsgebied agrarisch recht behoren ook omgevingsrechtelijke aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening, milieurecht en natuurbeschermingsrecht. Het agrarisch recht komt dan ook in veel soorten zaken aan de orde.