Gerelateerde begrippen

Berichten voor: CBb

tag

Besluiten opleggen mestboetes herzien

Op 18 december 2018 zijn door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) drie uitspraken gedaan die van groot belang zijn voor (lopende) mestboetezaken.


CBb oordeelt over Regeling fosfaatreductieplan

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 21 augustus 2018 een uitspraak gedaan in de “proefprocedure” over de Regeling fosfaatreductieplan 2017. De proefprocedure was in overleg met RVO en het CBb opgestart teneinde zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen over de Regeling. Die uitspraak is er nu gekomen en zal ook invloed hebben op de procedures tegen fosfaatrechtenbeschikkingen.