Arbeid en Ontslag

Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven: arbeid is een bron van inkomen, voor zowel werkgever als werknemer. Bovendien gaat het om mensen die nauw en vaak dagelijks met elkaar samenwerken. Daarnaast is het een rechtsgebied dat volop in beweging is. De wetgeving is in 2015 ingrijpend gewijzigd met de komst van de WWZ en nieuwe cao’s en sociale plannen zijn aan de orde van de dag.