Met kennis van zaken en gevoel voor de bijzondere verhoudingen tussen werkgever en werknemer staan wij ondernemers en werknemers bij, bijvoorbeeld als het gaat om een individueel of collectief ontslag, ontslag van een werknemer/(statutair) directeur, advies bij een reorganisatie of herstructurering en overgang van onderneming.

Andere onderwerpen waarmee wij in onze praktijk veelvuldig te maken hebben zijn geschillen bij ziekte, advisering in het kader van re-integratie, adviseren of procederen over geschillen rondom een concurrentiebeding en loonvorderingen.

Gelet op het vaak duurzame karakter van een arbeidsovereenkomst en het belang van behoud van een goede arbeidsrelatie, is preventieve advisering een belangrijk instrument in onze praktijk. Wij voelen naadloos aan of wij als advocaat (al dan niet in eerste instantie) op de voor- of achtergrond moeten optreden.

Het arbeidsrecht is een praktijk waarin snel denken en handelen belangrijk kan zijn. Persoonlijke betrokkenheid, snelheid en gevoel voor verhoudingen zijn belangrijke instrumenten in deze praktijk. Vakkennis vinden wij vanzelfsprekend.