Ruimtelijke ordening en Vergunningen

Het is voor u belangrijk wat er in uw omgeving gebeurt. Denk aan uw privacy en woongenot en aan de waarde van uw woning. Wat er in de omgeving kan gebeuren, wordt door de overheid bepaald. Daarbij is een zorgvuldig ruimtegebruik van groot belang, zeker omdat we in een dichtbevolkt land wonen. Zowel de overheid als de burger dient zich hierbij aan bepaalde regels te houden.