Planschade en Nadeelcompensatie

Nederland is een relatief klein land waar de ruimte schaars is. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en planologische wijzigingen vinden overal plaats en deze veranderingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor u en uw eigendom. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw woning of bedrijf minder waard is geworden als gevolg van een planologische ontwikkeling in uw directe omgeving. Wanneer sprake is van dergelijke planologische wijzigingen in uw omgeving waardoor u schade lijdt is sprake van planschade. De wet voorziet in een mogelijkheid om deze schade gedeeltelijk vergoed te krijgen.