Gerelateerde begrippen

Berichten voor: Landinrichting

tag

Onteigening en Ruilverkaveling

De overheid kan ingrijpen in eigendomsrechten van grondeigenaren. Daartoe heeft het een aantal bevoegdheden, welke aan (strikte) regels zijn gebonden. Het ingrijpen in het eigendomsrecht is namelijk een verstrekkende bevoegdheid met mogelijk verstrekkende gevolgen. Onteigening en ruilverkaveling, ook wel landinrichting genoemd, zijn een tweetal voorbeelden van ingrijpende overheidsbevoegdheden waarmee burgers en ondernemers te maken kunnen hebben.


Agrarisch recht

Het agrarisch recht is een complex en veelomvattend rechtsgebied dat bestaat uit meerdere onderwerpen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan zaken die betrekking hebben op erfpacht, landinrichting, dierziekten, gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, meststoffenwetgeving, Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en productierechten. Tot het rechtsgebied agrarisch recht behoren ook omgevingsrechtelijke aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening, milieurecht en natuurbeschermingsrecht. Het agrarisch recht komt dan ook in veel soorten zaken aan de orde.