corona virus

Door het coronavirus kan in veel bedrijven niet meer op de gebruikelijke wijze worden gewerkt. Indien de aard van de werkzaamheden het toelaat, kunnen afspraken worden gemaakt over thuiswerken. Voor zover de werknemer zijn werkzaamheden, zij het dan in aangepaste vorm, kan blijven verrichten, houdt hij natuurlijk zijn recht op loon.

Maar veel ondernemers hebben hun bedrijf gesloten. Het bedrijf mag bijvoorbeeld niet langer open zijn (restaurants, kapperszaken), of in het bedrijf is het eenvoudigweg onmogelijk om zonder gevaar voor besmetting met het coronavirus te werken (fabrieken, kleine winkels). Er zijn ook bedrijven waarin de omzet zo sterk is teruggelopen dat winstgevende exploitatie voorlopig onmogelijk is. Hotels en vakantieparken hebben nauwelijks nog boekingen; ze zitten met een overschot aan werknemers. De werknemers van deze ondernemingen zitten allemaal – noodgedwongen – thuis. In de wet staat dat de werknemer ook recht heeft op zijn loon als hij niet werkt, tenzij het niet-werken “in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen”. Als de werknemer niet kan werken omdat de onderneming waarbij hij in dienst is, is gesloten, dan komt dat in beginsel voor rekening van de werkgever. De werkgever moet het loon van die werknemers dus doorbetalen, ook al heeft hij door het coronavirus geen werk meer voor ze.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Arbeid en Ontslag.