corona virus

Werknemers kunnen in de meeste gevallen voor hun inkomen terugvallen op de werkgever. Werkgevers met personeel kunnen in veel gevallen een beroep doen op de NOW. Dat geldt allemaal niet voor ZZP’ers. Voor hen zijn andere regelingen in het leven geroepen die de problemen lenigen die het coronavirus veroorzaakt.

De regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) biedt ondernemers in bepaalde sectoren (eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen, ondernemers in non-food/winkeliers) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. De ondernemingen moet buiten de woning worden uitgeoefend.

De regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bestemd voor de ZZP’er die met financiële problemen kampt doordat als gevolg van het coronavirus opdrachten wegvallen. Hij kan voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen. Het precieze bedrag is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden van de ZZP’er en diens inkomen. De ZZP’er hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen en er wordt ook geen vermogens- en partnertoets toegepast. Daarnaast kan de ZZP’er een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, van maximaal € 10.517, tegen een rente van 2%. Deze lening, die een maximale looptijd heeft van drie jaar, moet wel terugbetaald worden. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Op dit moment is uitgangspunt dat de regeling tot 1 juni 2020 wordt aangeboden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Arbeid en Ontslag.