Jachtrecht

De jacht behelst veel meer dan het louter schieten van wild. Jacht betekent natuurbeheer, waarbij de jager de wettelijke plicht heeft om het wild in stand te houden en de natuur op een juiste wijze te beheren. De jager heeft te maken met agrariërs, die schade hebben van het wild.