Aanleiding en wijziging

De provincie vindt het noodzakelijk om de ammoniakbelasting vanuit de veehouderij op Natura 2000-gebieden verder te verminderen. Om een verdere daling van de ammoniakbelasting te bereiken, heeft de provincie besloten om de Verordening natuurbescherming te wijzigen. Kort gezegd is vastgesteld dat stallen voor rundvee, die ouder zijn dan 20 jaar, uiterlijk op 1 januari 2022 moeten zijn aangepast volgens strengere reductienormen. Voor stallen waarin andere categorieën dieren worden gehouden, geldt dat stallen die ouder zijn dan 15 jaar uiterlijk op 1 januari 2022 moeten zijn aangepast. Voor beide situaties geldt dat al op 1 januari 2020 een vergunningaanvraag moet zijn ingediend.

Tevens geldt dat op stalniveau moet worden voldaan aan de nieuwe en strengere reductienormen. Een veehouder mag niet meer gemiddeld op bedrijfsniveau voldoen aan de normen.

Inzet procedure

Marieke Toonders en Esther Wijnen voeren de procedure namens de ZLTO en individuele bedrijven. De individuele bedrijven vormen daarbij een afspiegeling van de diverse sectoren. De forse gevolgen van de wijziging van de verordening gelden voor alle veehouders in Brabant. Om die reden zetten zij in op algehele onverbindendverklaring van de gewijzigde verordening. Die eis houdt in dat de gehele gewijzigde verordening moet komen te vervallen. De verordening met de reductienormen van vóór de wijziging en de termijn van 2028 herleven in dat geval.

Argumenten

De eis van algehele onverbindendverklaring wordt onderbouwd met een fors aantal argumenten. Een niet-juridische samenvatting van de argumenten kunt u hier vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marieke Toonders en Esther Wijnen.