De pluimveehouder had over 2014 en 2015 te weinig pluimveerechten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de pluimveehouder daarom strafrechtelijk vervolgd. De pluimveehouder werd bijgestaan door Maurice Stassen van Linssen cs Advocaten uit Tilburg.

Onderdeel van de strafzaak is een ontnemingsvordering. Dat betekent dat het OM het voordeel dat de pluimveehouder heeft genoten door niet genoeg pluimveerechten te leasen terug wil vorderen. Zijn concurrenten hebben immers ook kosten moeten maken om pluimveerechten te leasen.

De pluimveehouder in deze zaak had echter in de loop van 2015 in de gaten dat hij nooit genoeg pluimveerechten zou kunnen leasen. Hij had aan de andere kant wel een teveel aan varkensrechten in de varkenstak van zijn bedrijf. Hij besloot toen om het teveel aan varkensrechten niet ter lease aan te bieden op de markt, maar deze rechten gewoon helemaal niet te benutten. Daarmee voldoet hij in feite aan de doelstelling van de wetgever: een partij mest wordt in feite uit de markt gehouden. Nu dat niet met pluimveerechten lukte, dan maar met de varkensrechten.

De verdediging heeft bepleit dat het gebrek aan inkomsten dat de pluimveehouder had door de varkensrechten niet te verleasen in mindering diende te worden gebracht van het voordeel dat hij heeft gehad door niet voldoende pluimveerechten te leasen. En dat lukte. De rechtbank:

“de rechtbank zal bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel in het voordeel van veroordeelde de niet door haar benutte varkenseenheden verrekenen en deze geheel in mindering brengen. Veroordeelde heeft aangegeven dat zij in de jaren 2014 en 2015 bewust niet alle voor haar beschikbare varkenseenheden heeft benut door minder varkens te houden dan waartoe zij op grond van de in haar bedrijf aanwezige varkensrechten gerechtigd was, teneinde milieuneutraal c.q. meststoffenneutraal te kunnen werken, gegeven het feit dat tegen het einde van die jaren geen pluimvee-eenheden meer verkrijgbaar waren, zoals door de deskundige ter terechtzitting is bevestigd.”

Voor vrijblijvende informatie: m.stassen@linssen-advocaten.nl; 06-51183480