U bent bij ons op kantoor verzekerd van een strafpleiter met kennis van zaken, die zijn kennis op peil houdt door aanvullende opleidingen en lidmaatschappen van specialistenverenigingen. Hieronder treft u een overzicht van enkele van onze (sub)specialisaties.

Algemeen

Eén van de uitgangspunten in het Nederlandse strafrecht is dat iemand onschuldig is totdat een onafhankelijke rechter het tegendeel heeft vastgesteld. Toch kunt u al in het voortraject geconfronteerd worden met de inzet van zogenaamde dwangmiddelen door politie en justitie. Dit kan zeer ingrijpend zijn. Te denken valt aan een aanhouding waarbij u in voorlopige hechtenis wordt genomen, maar ook aan een doorzoeking van uw woning of bedrijf, het in beslag nemen van goederen, observatie en het afluisteren en opnemen van uw telefoongesprekken. Juist in dit stadium van de strafzaak is het van belang dat uw rechten op zorgvuldige wijze worden gewaarborgd en dat er bij eventuele onrechtmatigheden direct wordt opgetreden. Wij staan u daarin bij en dienen u van advies. Hoe eerder wij betrokken worden, hoe beter wij u kunnen bijstaan. Op die manier kan vaak ook ‘erger’ worden voorkomen. U kunt altijd contact opnemen voor een eerste, vrijblijvend advies.

Economische delicten

Mede gezien onze expertise op het gebied van het agrarisch recht, hebben economische strafzaken onze extra aandacht. Het gaat hier vaak om complexe zaken en dus lijvige dossiers. Ook gaat het vaak om complexe wet- en regelgeving. U kunt hierbij denken aan de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Wet milieubeheer, de Meststoffenwet, bedrijfsongevallen, fraudezaken, strafzaken op het gebied van ruimtelijke ordening en al het andere dat met de economische gang van zaken te maken heeft. Voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, heeft er doorgaans al een langdurig onderzoek plaatsgevonden waarbij gebruik is gemaakt van diverse controle- en opsporingsbevoegdheden. Dit kan een grote impact hebben op u en uw medewerkers. Het onderscheid tussen controle en opsporing is vaak lastig te duiden, zodat het eens te meer van belang is dat uw rechten op een juiste wijze worden gewaarborgd en u niet ongewild meewerkt aan de bewijsvergaring tegen u. Ook in deze fase adviseren wij u. Een overtreding of misdrijf kan immers leiden tot forse geldboetes en tot stillegging van het bedrijf.

Juist vanwege het feit dat wij ook specialisten op het gebied van agrarisch recht, mestwetgeving, milieu en ruimtelijke ordening in huis hebben, maakt dat wij de aanwezige expertise op deze terreinen maximaal kunnen inzetten.

Verkeersrecht

Een ongeluk zit in een klein hoekje en dit kan iedereen overkomen. Toch kan het Openbaar Ministerie besluiten u te vervolgen voor het veroorzaken van een verkeersongeval of andere verkeersovertredingen/-misdrijven, zoals het rijden onder invloed. In deze zaken dient u zich uiteindelijk te verantwoorden voor de rechter. Het is echter ook mogelijk dat de officier van justitie uw zaak wil afdoen door middel van een strafbeschikking. Ook kan het voorkomen dat uw rijbewijs wordt ingevorderd. Neemt u in al deze gevallen zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor, zodat wij u snel en kundig kunnen adviseren.

Ontnemingszaken

Vaak krijgt een strafzaak nog een staartje en volgt een zogenaamde ontnemingsprocedure. In dergelijke zaken vordert het Openbaar Ministerie ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Een dergelijke procedure kan ook parallel aan de strafzaak lopen. Aanwijzingen voor een ontnemingsprocedure zijn het leggen van conservatoir beslag op tegoeden op bankrekeningen en zaken bij aanvang van een strafrechtelijk onderzoek. Ontnemingszaken kennen een afwijkend bewijsrecht en vergen specialistische kennis. Onze advocaten hebben de vereiste kennis van zaken.

Cassatie

Ook in allerhoogste instantie, bij de Hoge Raad, kunnen wij u van dienst zijn. Een cassatieberoep is een zeer specialistisch vakgebied, en het is de laatste kans om uw zaak bij de rechter te bepleiten. Ook op dit gebied hebben wij een specialist in huis, die lid is van de Vereniging van Cassatie Advocaten Strafrecht.