Bij een aspergebedrijf in Limburg vond de voorzitter van de Veiligheidsregio dat het aspergebedrijf de Noodverordening had overtreden. Er werd gesteld dat de aspergestekers niet op 1,5 meter afstand van elkaar aan het werk waren. Het bedrijf kreeg een forse last onder dwangsom opgelegd. De eerstvolgende keer dat er sprake zou zijn van een overtreding, zou er sprake zijn van een verbeurde dwangsom van € 10.000,-. Dit kan maximaal oplopen tot € 50.000,-.

Namens het aspergebedrijf werd bezwaar gemaakt en een verzoek ingediend bij de rechtbank. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg deed recent uitspraak.

De Voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 2.2. van de Noodverordening, waarin staat dat je in de publieke ruimte 1,5 meter afstand moet houden, niet door het aspergebedrijf is overtreden. De bepaling richt zich tot natuurlijke personen en niet tot bedrijven. Als al sprake zou zijn geweest van het niet in acht nemen van 1,5 meter afstand, dan heeft niet het aspergebedrijf de Noodverordening overtreden. Daarbij merkt de rechtbank op dat het bij asperge steken heel goed mogelijk is om de voorgeschreven afstand te bewaren. Mede om die reden kan de werkgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van haar werknemers.

De redenering van de rechtbank Limburg is helder en zet direct aan tot nadenken wat betreft de boetes van € 4.000,- die aan bedrijven zijn en worden opgelegd. Als het gaat om een beweerdelijke overtreding van artikel 2.2 van de Noodverordening, dan is maar zeer de vraag of die boetes in stand kunnen blijven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Heeft u zelf een last of boete ontvangen en wilt u meer weten over uw mogelijkheden. Neemt u dan gerust contact met ons op.