• Er ontstaat discussie over de lijkbezorging (begrafenis);
  • Een erfgenaam weigert informatie te verstrekken over de inhoud en omvang van de nalatenschap;
  • De erfgenamen kunnen geen overeenstemming bereiken over de verdeling van de nalatenschap;
  • Een kind is onterfd en wenst een beroep te doen op zijn legitieme portie;
  • De geldigheid van het testament (uiterste wilsbeschikking) staat ter discussie;
  • De executeur of vereffenaar verricht zijn werkzaamheden niet naar behoren.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het oplossen van deze vervelende erfrechtelijke problemen, waarbij wij in eerste instantie proberen om snel en in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien het niet mogelijk is om deze oplossing te bereiken, zullen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure starten.