Erfrecht

Na het overlijden van een familielid ontstaat er regelmatig onenigheid over de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap. U kunt hierbij onder andere aan de volgende problemen denken: