corona virus

De rechtspraak heeft verschillende maatregelen genomen vanwege het coronavirus. De maatregelen zijn erop gericht fysiek contact te voorkomen. Hoe gaat het nu in zijn werk?

Op dit moment is het uitgangspunt dat geen fysieke zittingen plaatsvinden. Alleen zeer spoedeisende zaken vinden in beginsel doorgang. Dit kan uiteraard veranderen. In een aantal gevallen verzoekt de rechtspraak of zaken afgedaan kunnen worden zonder zitting. Voor het afzien van een zitting is immers toestemming nodig van partijen.

Vanwege de maatregelen vinden er bij de Raad van State geen fysieke zittingen plaats. Voor urgente zaken kan een uitzondering worden gemaakt. De Raad van State heeft kenbaar gemaakt dat in ieder geval tot en met 28 april 2020 geen zittingen plaatsvinden.

De Raad van State werkt in deze periode wel door. Uitspraken worden gewoon gedaan en gepubliceerd. Ook het instellen van beroep bij de Raad van State en het indienen van stukken vindt plaats op de gebruikelijke wijze. Voor het instellen van beroep gelden dan ook geen afwijkende termijnen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Handhaving.